Skip to main content

Bron: Сointеlеgrаph

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder, vraagt ​​om commentaar op haar mededeling over de classificatie van crypto-activa als effecten, beleggingsinstrumenten of financiële instrumenten. De mededeling van het agentschap, gericht op emittenten, aanbieders en dienstverleners, zal dienen als leidraad voor de bestaande orde totdat de Europese harmonisatie van de regelgeving is bereikt.

De communicatie is bedoeld om veelgestelde vragen te beantwoorden en is niet uitputtend. Het gaat vergezeld van een stapsgewijze grafiek om de lezers te helpen de classificatie van een actief te bepalen.

Crypto-activa die in een instrument zijn opgenomen, zoals in het algemeen het geval is voor activa die inwisselbaar of vervangbaar zijn, kunnen worden geclassificeerd als effecten onder de Prospectusverordening van de Europese Unie (EU) of als beleggingsinstrumenten onder de EU-prospectuswet. In die gevallen gelden de MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) gedragsregels.

Als een actief geen emittent heeft, zoals in het geval van Bitcoin (BTC) of Ether (ETH), waarbij de instrumenten worden gecreëerd door een computercode die geen aanleiding geeft tot een rechtsbetrekking, dan is in principe de Prospectusverordening, Prospectuswet en MiFID-regels zijn niet van toepassing. Wanneer de verordening van de Europese Unie inzake markten in crypto-activa (MiCA) van kracht wordt, moeten handelsplatforms white papers uitgeven voor tokens zonder uitgever.

Gerelateerd: Belgische financiële toezichthouder FSMA gaat crypto-uitwisselingsdiensten reguleren

Het classificatieschema is eenvoudig, zo niet overtuigend. Een actief opgenomen in instrumenten dat het equivalente recht vertegenwoordigt van een aandeel in winst of verlies of een betaling is een effect als het overdraagbaar is en een beleggingsinstrument als het niet-overdraagbaar is. Als het actief het recht op levering van een dienst of product vertegenwoordigt, is het een beleggingsinstrument als het beleggingskenmerken heeft, zo blijkt uit analyse per geval.

De FSMA waarschuwde ook dat, ongeacht de classificatie van een actief, het ook onderworpen zal zijn aan aanvullende wetten, zoals regels voor aanbieders van virtuele activadiensten. Opmerkingen over de communicatie en de grafiek zijn welkom tot en met 31 juli.

Bron: Сointеlеgrаph

Leave a Reply