Skip to main content

Sumber: Сointеlеgrаph

Menurut pemfailan mahkamah pada 20 November, FTX Trading LTD berhutang kepada 50 pemiutang teratasnya melebihi $3 bilion USD. Dokumen itu, yang telah dikemukakan melalui mahkamah kebankrapan Amerika Syarikat untuk daerah Delaware, telah difailkan sebagai sebahagian daripada prosiding kebankrapan Bab 11 syarikat itu.

Pemfailan menunjukkan bahawa FTX berhutang individu teratas sahaja melebihi $226 juta USD, dengan semua yang lain mempunyai jumlah hutang kira-kira antara $21 juta dan $203 juta. Identiti pemiutang tidak diketahui, dan lokasi mereka tidak didedahkan. Dokumen itu menjelaskan:

“Senarai 50 Teratas adalah berdasarkan maklumat pemiutang yang sedia ada oleh Penghutang, termasuk maklumat pelanggan yang boleh dilihat tetapi tidak boleh diakses pada masa ini. Siasatan Penghutang diteruskan mengenai jumlah yang disenaraikan, termasuk pembayaran yang mungkin telah dibuat tetapi masih belum dapat dilihat pada buku dan rekod Penghutang. Penghutang juga sedang berusaha untuk mendapatkan akses penuh kepada data pelanggan.”

Berikutan keruntuhan pesatnya, FTX memfailkan kebankrapan Bab 11 pada 11 November. Syarikat itu mengumumkan pada masa itu bahawa ia telah mengupah seorang CEO baharu, John J. Ray III, untuk menyelia prosiding itu, dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif syarikat itu Sam Bankman- Fried telah melepaskan jawatannya.

Ray menyatakan pada masa itu, “Kelegaan serta-merta Bab 11 adalah sesuai untuk memberikan Kumpulan FTX peluang untuk menilai keadaannya dan membangunkan proses untuk memaksimumkan pemulihan bagi pihak berkepentingan. […] Kumpulan FTX mempunyai aset berharga yang hanya boleh ditadbir dengan berkesan dalam proses bersama yang teratur.”

Pemfailan berikutan pengumuman awal itu telah membuat spekulasi bahawa FTX mungkin mempunyai lebih 1 juta pemiutang.


Sumber: Сointеlеgrаph

Leave a Reply